تاريخ: 1396/05/18

 فراخوان اعزام هیات تجاری اتاق ایران به کشورکرواسی

به اطلاع می رساند اتاق ایران در نظر دارد هیاتی را به سرپرستی جناب آقای مهندس شافعی ریاست محترم اتاق ایران از تاریخ 29 لغایت 31 شهریورماه سالجاری به کشور کرواسی اعزام نماید .

کسب ازلاعات بیشتر و ثبت نام: http://chambertrust.ir 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت