تاريخ: 1396/05/08

 اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه الکترونیک در هنگ کنگ و فاز یک گوانجو

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت