تاريخ: 1396/05/07

 سفر هیات تجاری عمانی به بندر جاسک

تاریخ: 18 مرداد 

جهت مذاکره با فعالان بخش میوه و تره بار  

 

کسب اطلاعات بیشتر

دریافت فایل 1    

دریافت فایل 2

 

 

 

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت