تاريخ: 1396/05/04

 نمایشگاه تجارت و کالای اوراسیا در سین کیانگ چین

 

 

نمایشگاه تجارت و کالای اوراسیا در سین کیانگ چین

2 لغایت 6شهریور ماه 1396

شماره تماس : 88346700 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت