تاريخ: 1396/04/25

 سلسله نشست های ماهانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

زمان: سه شنبه 27 تیرماه 1396 ساعت 16:30
مکان: اتاق بازرگانی تهران - طبقه هشتم

 

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام : http://iriqcc.com 

دریافت فرم 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت