تاريخ: 1396/04/17

 دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی ویژه بازرگانان

32 ساعت آموزش

یکشنبه ها و سه شنبه از ساعت 16 تا 20 

شروع دوره یکشنبه 1 مرداد 1396 

کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت