تاريخ: 1396/04/17

 کارگاه آموزشی طراحی ، برنامه ریزی و مدیریت نمایشگاه های بین المللی

دوشنبه 2 مرداد 1396 و شنبه 7 مرداد 1396

از ساعت 16 تا 20 

کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت