تاريخ: 1396/04/17

 کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

دوشنبه 2 مرداد 1396

 8 تا 12

مدرس: جناب آقای مهر دل

کسب اطلاعات تکمیلی و فرم ثبت نام 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت