تاريخ: 1396/04/12

 دوره آموزش مجازی آشنایی با مقررات سازمان جهانی تجارت (WTO)
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با درک ضرورت آشنایی فعالین اقتصادی کشور با قواعد و مقررات بین المللی حاکم بر مناسبات کسب و کار در شرایط جهانی شدن اولین دوره آموزشی الکترونیکی را برگزار می نماید.

در شرایط جدید اقتصادی کشور و ضرورت توسعه مناسبات اقتصادی بین المللی و بویژه تحقق راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی، آشنایی با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت با عضویت ۱۶۴ کشور که تبدیل به قانون اساسی تجارت جهانی شده است، یک ضرورت به شمار می رود. اتاق ایران در این راستا و با هدف دسترسی کلیه فعالان و دست اندرکاران اقتصادی و تجاری کشور در سراسر ایران اقدام به برگزاری این دوره می نماید.

مخاطبین دوره: شركت در اين دوره براي اعضای اتاق های سراسر کشور و کلیه فعالان اقتصادی، دانشجويان دانشگاه ها به ويژه دانشجويان رشته هاي اقتصاد، مديريت، حقوق و روابط بين الملل و همچنين مديران و كارشناسان بخش هاي دولتي و خصوصي و مشاورين حقوقي وزارتخانه ها و شركت هاي توليدي و خدماتي توصيه مي شود.

ساعت آموزشی و گواهینامه: مدت کل دوره ۳۰ ساعت آموزشی است و به کاربران پس از پایان دوره و در صورت موفقیت در آزمون نهایی گواهی نامه شرکت در دوره اعطا خواهد شد.

زمان ثبت نام: ۲۳ خرداد لغایت ۱۷ تیر ماه ۹۶

زمان دوره: ۱۸ تیر لغایت ۱۸ شهریور ماه ۹۶

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام: http://chambertrust.ir/wto 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت