تاريخ: 1396/04/10

 نمایشگاه بین المللی صنعت caspindexop - نمایشگاه بین المللی ساختمان - باکو

نمایشگاه بین المللی صنعت caspindexop - نمایشگاه بین المللی ساختمان - باکو آذربایجان

 

تاریخ برگزاری : 22الی 24 شهریور ماه 96

 تلفن تماس : 021 - 44098891

 

سایت : caspianindexpo.com

ایمیل :info@caspianindexpo.com

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت