تاريخ: 1396/04/10

 سی و هفتمین نمایشگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس - امارات

37 نمایشگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس - امارات - دبی

زمان برگزاری : 16 الی 20 مهر ماه 96 

سایت : www.uise.ir

پست الکترونیک : info@uise.ir

تلفن : 88511721 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت