تاريخ: 1396/04/10

 نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی آلمان ANUGA

تور علمی تخصصی بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی آلمان 

زمان برگزاری : 15 الی 19 مهر ماه 96 

تلفن : 021 - 66569984 - 09128408848 

سایت : pishvaz-asia.com 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت