تاريخ: 1396/03/29

 کارگاه آموزشی آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی EPL

 مدت دوره: 8 ساعت

شروع دوره: 15 تیر 1396 

مدرس: حبیب الله نجاتی زاده

زمان برگزاری: پنجشنبه ها ساعت 9 تا 13 

• دریافت اطلاعات بیشتر و فرم ثبت نام

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت