تاريخ: 1396/03/27

 نمایشگاه بازسازی سوریه - دمشق (28شهریور الی اول مهر)
محل برگزاری : دمشق - مرکز نمایشگاهای بین المللی دمشق
تلفن تماس : 3320085 / 113320069 (963+)
FAX : (+963)113321119
EMail: info@al-bashek.com
website : www.re-buildsyria.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت