تاريخ: 1396/02/23

 اعزام هیات تجاری – اقتصادی به کشورهای لهستان، استونی و آلمان(اتاق البرز)

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز در نظر دارد با توجه به دعوت اتاق های بازرگانی کشورهای لهستان، استونی و آلمان هیئت تجاری- اقتصادی در زمینه مواد غذایی، دارویی، ساختمانی، فناوری اطلاعات و ... با هدف توسعه روابط تجاری با این کشورها از تاریخ 3 تا 10 تیر ماه به این کشورها اعزام کند.

 

کسب اطلاعات بیشتر:  http://www.alborzccim.ir 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت