تاريخ: 1396/02/15

 مصوبه بنزینی دولت مبنی بر تولید بنزین استاندارد
مصوبه بنزینی دولت

در جلسه دهم اردیبهشت ماه 1396 پیشنهاد وزارت نفت را تصویب کرد و براساس آن از ابتدای تیرماه 96 توزیع بنزین استاندارد(برابر استاندارد ملی ایران به شماره 4904) در ۱۵ شهر دیگر کشور در تمام جایگاه‌های دورن‌شهری آغاز می‌شود.

از ابتدای سال 1397 نیز در تمام جایگاه‌های سوخت‌رسانی درون شهری کشور بنزین استاندارد توزیع می‌شود.

بنزین استاندارد باید از اول سال 1397 در 60 درصد از کل جایگاه‌های سوخت‌رسانی کشور، از ابتدای سال 1398 در 80 درصد جایگاه‌های کل کشور و از ابتدای سال 1400 در تمام جایگاه‌های سوخت‌رسانی فعال در کشور توزیع شود.

مسوولیت تولید و عرضه این بنزین استاندارد برعهده وزارت نفت و وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن برعهده سازمان ملی استاندارد است. هم‌چنین سازمان حفاظت محیط زیست اولویت‌های توزیع بنزین را مشخص خواهد کرد.

متن مصوبه هیات وزیران 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت