تاريخ: 1396/02/02

 همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال

همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال برگزار می شود

آمادگی برای انقلاب عظیم دیجیتال

با حضور پروفسور چارلز هندی، اسطوره مدیریت جهان و از موسسان مدرسه کسب و کار لندن

موضوع همایش: درک راهبردی از فضا و ماهیت کسب و کار با ظهور انقلاب دیجیتال

بازآفرینی خود برای عصر دیجیتال

مخاطبان همایش: مدیران، کارآفرینان، و سیاستگذاران 

زمان برگزاری: سوم اردیبهشت ماه

مکان برگزاری: پژوهشگاه نیرو 

تلفن دبیرخانه همایش: 88935486 - 021 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت