تاريخ: 1396/01/21

 هشتمین کنفرانس سرمایه گذاری سارایوو

هشتمین کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری خارجی و فروم تجاری سارایوو
1 الی 2 خرداد 1396

 

• دریافت فایل و کسب اطلاعات بیشتر

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت