تاريخ: 1395/10/14

 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی - پاکستان

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی - پاکستان

6 الی 9 اسفند ماه 1395

کسب اطلاعات بیشتر: iranfair.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت