تاريخ: 1395/10/12

  سمينار «موافقتنامه تسهيل تجارت»


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
سخنرانان: آقایان رضا گلی، مجتبی شیشه چی ها، محمود رستم افشار، ملک رضا ملک پور و خانمها سهیلا شرفی و راشین میرزایی

• کسب اطلاعات بیشتر:  http://icc-iran.org

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت