تاريخ: 1395/10/05

 نمایشگاه تخصصی – بین المللی لوازم خانگی در کابل – افغانستان

19 الی 22 بهمن ماه 1395 

کسب اطلاعات بیشتر: http://www.epma.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت