تاريخ: 1395/10/05

 نمایشگاه خدمات فنی مهندسی ایران

13 الی 16 بهمن

تهران - بوستان گفتگو

کسب اطلاعات بیشتر: http://ices-expo.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت