تاريخ: 1395/10/01

 دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادي ویژه بازرگانان

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت