تاريخ: 1395/09/28

 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران

زمان برگزاری: 6-9 اسفند ماه

کسب اطلاعات بیشتر :http://iranenvirofair.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت