تاريخ: 1395/09/24

 اطلاعیه-تغییر در سامانه کارت بازرگانی هوشمند
با توجه به راه‌اندازی سیستم جدید چاپ کارت‌های عضویت و بازرگانی هوشمند (فاقد تراشه طلایی) در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، فعلاً ورود به سامانه با استفاده از دستگاه کارتخوان امکان‌پذیر نیست و تمامی فرآیندها به صورت اعلام شده در فایل راهنمای ورود انجام می‌شود.


برابر اعلام اتاق ایران اعضای محترم اتاق‌های بازرگانی پس از وارد کرد آدرس cscs.ir و باز شدن صفحه اصلی سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی هوشمند باید برابر فایل پیوست عمل کنند.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت