تاريخ: 1395/09/21

 کارگاه آموزشی آشنایی با مباحث حقوقی و مقررات تجارت با چین

مخاطبین: کلیه فعالین اقتصادي که داراي مراودات تجاري با کشور چین می باشند
مدت کارگاه : 6 ساعت (طی 2 جلسه 3 ساعته)

مدرس: جناب آقاي سعید آخوندي

دریافت اطلاعات تکمیلی و فرم ثبت نام

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت