تاريخ: 1395/09/21

 سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب

زمان: پنجشنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۵
مکان: تهران، ضلع شمالی بزرگراه حکیم، بین شیخ فضل ا... و یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

 

www.psgr.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت