تاريخ: 1395/09/21

 همایش تجاری ایران و اندونزی

با عنایت به سفر ریاست محترم جمهوری اندونزی از تاریخ 24 لغایت 25 آذرماه سالجاری و همراهی هیات تجاری اتاق بازرگانی اندونزی در معیت ایشان ، اتاق بازرگانی ایران در نظردارد همایشی با حضور فعالان اقتصادی دو کشور در روز چهارشنبه مورخ 95/9/24در طبقه دهم این اتاق از ساعت9:30 صبح برگزار نماید. خواهشمند است مراتب حضور را با تکمیل فرم درج شده در لینک مربوطه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/9/22به این معاونت اعلام نمایید .جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 85732377 و یا ایمیل b.emtiazian@iccima.ir تماس حاصل نمایند.

http://chambertrust.ir 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت