تاريخ: 1395/09/21

 اعزام هیأت تجاری به ترکیه در معیت معاون اول محترم رئیس جمهور

عطف به سفر جناب آقای جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور به کشور ترکیه، اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد یک همایش اقتصادی در روز سه شنبه مورخ 30 آذرماه سالجاری در شهر استانبول ترکیه با حضور مقامات دو کشور برگزار نماید. مدیران عامل و یا اعضای هیأت مدیره شرکتهای عضو اتاق علاقمند به حضور در هیأت یاد شده می توانند حداکثر تا پایان روز دوشنبه 22 آذرماه نسبت به تکمیل فرم آنلاین به آدرس اقدام نمایند.

 

http://chambertrust.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت