تاريخ: 1395/08/08

 ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
تقویم کنفرانس

آغاز زمان دریافت مقاله
1395/03/01

مهلت ارسال چکیده مقاله
1395/08/15

اعلام نتایج داوری
1395/09/13

مهلت ارسال اصل مقاله
1395/08/30

پایان ثبت نام
1395/09/17

زمان برگزاری
18 آذرماه 

 

محورهای کنفرانس
1. چالش‌ها و راهکارهای توسعه شهری پایدار
1.1 شکل شهر
2.1 شاخص‌های شهر پایدار
3.1 ساختارهای شهری
4.1 مرمت شهری
5.1 منظر شهری


2. نقش معماری و شهرسازی در دستیابی به توسعه پایدار
1.2 الگوهای ساختمان پایدار
2.2 الگوهای مدیریت ساختمان
3.2 معماری بومی و اقلیمی
4.2 مواد و مصالح پایدار


3. نقش مهندسی عمران در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
1.3 مقاوم سازی ساخت و ساز شهری
2.3 مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
3.3 مصالح نوین یا بومی در سازه پایدار
4.3 نقش محیط زیست در توسعه پایدار
5.3 مهندسی راه و حمل و نقل شهری و بین شهری


4. بهینه‌ سازی مصرف انرژی در توسعه پایدار
1.4 فناوری های نوین و انرژی های پاک در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان
2.4 پایش، کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی و ارائه راهکارهای بازگشت سرمایه
3.4 دورنمای بلندمدت فناوری های انرژی زیست محیطی در توسعه پایدار


5. فناوری اطلاعات در توسعه پایدار
1.5 نقش معماری نوین در ساخت و ساز پایدار
2.5 صنعت و فناوری اطلاعات در مدیریت هوشمند ساختمان
3.5 نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگری

 کسب اطلاعات بیشتر: www.sduc.ir

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت