تاريخ: 1395/06/10

 اعزام هیات تجاری به ترکیه در معیت معاون اول محترم رئيس جمهور
همزمان با سفر دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری به ترکیه در تاریخ 17 شهریور، اتاق ایران در نظر دارد هیئت اقتصادی متشکل از مدیران بخش های خصوصی را همراه با ایشان اعزام کند. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند حداکثر تا تاریخ 12 شهریور از طریق نمابر 8825111 و یا شماره تلفن 885733372 ( خانم فرخنده نژاد) اطلاعات بیشتر را کسب کنند.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت