نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/04/11
شماره قانون 200/99/37
عنوان قانون ابلاغ بند ۲ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۳/۳
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ بند ۲ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۳۷ مورخ ۹۹/۰۴/۱۱ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور