نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/04/10
شماره قانون 210/99/34
عنوان قانون ابلاغ تصویبنامه های شماره ۹۸۹/ت ۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ و شماره ۲۹۷۱۰/ت ۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ هیات محترم وزیران
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویبنامه های شماره ۹۸۹/ت ۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ و شماره ۲۹۷۱۰/ت ۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ هیات محترم وزیران طی نامه شماره ۲۱۰/۹۹/۳۴ مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور