نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1399/04/06
شماره قانون 351446
عنوان قانون مصوبه هیات وزیران در خصوص میزان حقوق ورودی برنج سفید شده به میزان 4 درصد و اصلاح برخی از ردیف های تعرفه برنج
متن کامل قانون:

مصوبه هیات وزیران در خصوص میزان حقوق ورودی برنج سفید شده به میزان 4 درصد و اصلاح برخی از ردیف های تعرفه برنج، طی نامه شماره 99/351446 مورخ 1399/04/06 توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

[دریافت اصل فایل]