نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
تاريخ 1399/03/31
شماره قانون 48692
عنوان قانون مصوبه شورای عالی کار در اجرای بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶
متن کامل قانون:
بخشنامه درخصوص ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در اجرای بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ طی نامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور