نوع قانون بخشنامه
محل صدور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ 1399/03/21
شماره قانون 99/77045
عنوان قانون اعلام رسته چهاردهم فهرست رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا
متن کامل قانون:

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اعلام رسته چهاردهم فهرست رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا طی نامه شماره ۹۹/۷۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شد.

منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور 

[دریافت اصل فایل]