نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
تاريخ 1399/01/27
شماره قانون 1000/99/467
عنوان قانون تمدید تسهیلات مرتبط با جلوگیری از شیوع بیماری کرونا
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی موضوع تمدید تسهیلات مرتبط با جلوگیری از شیوع بیماری کرونا طی نامه 1000/99/467 مورخ 1399/01/27 توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد.
 
منبع: سازمان تأمین اجتماعی