نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/31
شماره قانون 200/99/16
عنوان قانون نحوه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی طی نامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور