نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/27
شماره قانون 200/99/14
عنوان قانون ابلاغ موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لغو بند ۲ دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لغو بند ۲ دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم طی نامه شماره 200/99/14 مورخ 1399/01/27 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور