نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/27
شماره قانون 210/99/13
عنوان قانون ابلاغ رای شماره ۲۸۹۵ مورخ 1398/01/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای شماره ۴۳۲ مورخ 1396/05/10 هیات مذکور
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای شماره ۲۸۹۵ مورخ 1398/01/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای شماره ۴۳۲ مورخ 1396/05/10 هیات مذکور طی نامه شماره 210/99/13 مورخ 1399/01/27 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور