نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/10
شماره قانون 210/99/3
عنوان قانون ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۵ مورخ 1398/11/08
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۵ مورخ 1398/11/08 طی نامه شماره 210/99/3 مورخ 1399/01/10 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور