نوع قانون بخشنامه
محل صدور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ 1399/02/15
شماره قانون 99/36046
عنوان قانون فهرست جدید رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا به همراه دستگاه های اجرایی تشخیص دهنده مصادیق رسته ها
متن کامل قانون:
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص فهرست جدید رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا به همراه دستگاه های اجرایی تشخیص دهنده مصادیق رسته ها طی نامه شماره ۹۹/۳۶۰۴۶ مورخ ۹۹/۰۲/۱۵ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور