نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/02/21
شماره قانون 210/99/17
عنوان قانون حق تمبر بروات اسنادی / ارزی
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع حق تمبر بروات اسنادی / ارزی طی نامه شماره ۲۱۰/۹۹/۱۷ مورخ ۹۹/۰۲/۲۱ توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر