نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/02/24
شماره قانون 210/99/20
عنوان قانون احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی طی نامه شماره ۲۱۰/۹۹/۲۰ مورخ ۹۹/۰۲/۲۴ توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور