نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/02/27
شماره قانون 200/99/22
عنوان قانون رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند ب ردیف ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۲ مورخ ۹۹/۰۲/۲۷ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور