نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/02/29
شماره قانون 200/99/24
عنوان قانون مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا درخصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۹۹/۰۲/۰۷ درخصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۴ مورخ ۹۹/۰۲/۲۹ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور