نوع قانون قانون و دستورالعمل
محل صدور گمرک
تاريخ 1387/06/20
عنوان قانون اظهارنامه کالا در مبادی گمرکی قزاقستان
متن کامل قانون:
سفارت جمهوری اسلامی در الماتی با پیگیری از مراجع ذیربط قزاقی، اعلام نموده است با توجه به اصلاحاتی که اخیرا در قوانین گمرکی قزاقستان اعمال شده است از این پس به هنگام تکمیل اظهار نامه کالاها در مبادی گمرکی قزاقستان ارائه اظهارنامه صادراتی کشور مبدا لازم نمی باشد.