نوع قانون ساير
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ ---
شماره قانون ----
عنوان قانون مصوبه کارگروه موضوع بند 4 تصویب نامه شماره 117828/ت36221ک مورخ 24/10/85 هیئت وزیران درخصوص استمرار برقراری خطوط منظم کشتیرانی به منظور حمل کالاهای صادراتی
متن کامل قانون:

مصوبه کارگروه موضوع بند 4 تصویب نامه شماره 117828/ت36221ک مورخ 24/10/85 هیئت وزیران

درخصوص استمرار برقراری خطوط منظم کشتیرانی به منظور حمل کالاهای صادراتی

( صورتجلسه شماره 4 )

درراستای اهداف وزارت بازرگانی درخصوص ایجاد تسهیلات به منظور توسعه تجارت و در جهت رفع موانع و مشکلات پیش روی حمل دریایی کالاهای صادراتی و با توجه به مصوبه شماره 191007/29128 مورخ 24/11/86 هیئت وزیران درخصوص حمایت از ایجاد خطوط منظم کشتیرانی به بازارهای هدف صادراتی ، از محل منابع پیش بینی شده در بند 4 تصویب نامه شماره 117828/ت36221ک مورخ 24/10/85 هیئت وزیران موارد زیر مورد توافق اعضای کارگروه قرار گرفت.

الف ) استمرار برقراری مسیر منظم کشترانی توسط کشتیرانی والفجر در خلیج فارس

1- شرکت کشتیرانی والفجر در دوره زمانی یک ساله از 1/1/87 تا تاریخ 29/12/87 نسبت به ایجاد مسیرهای منظم از مبداء بندر بوشهر به مقاصد بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل : کویت ، بحرین ، دمام و شارجه و از مبداء بندرعباس به مقصد عمان اقدام خواهد نمود.

2- در ازای هر سفر به مقاصد مندرج اول به ترتیب به میزان 000/000/50 ریال ، 000/000/80، 000/000/60 ریال و 100/000/000 ریال یارانه از محل منابع در اختیار کارگروه به شرکت کشتیرانی والفجر اختصاص خواهد یافت.

3- شرکت کشتیرانی والفجر در طول دوره اعتبار این مصوبه در هفته حداقل یک سفر به مقاصد فوق الذکر برقرار خواهد نمود. برنامه این سفرها با هماهنگی سازمان توسعه تجارت تنظیم شده و به اطلاع تمامی صادرکنندگان و تشکل های صادراتی با اولویت کالاهای فساد پذیر رسانیده خواهد شد.

4- شرکت کشتیرانی والفجر در طول دوره اعتبار این مصوبه نرخ خدمات خود به صادرکنندگان ایرانی را تا سقف حداکثر ده درصد بالاتر از قیمت های سال 1385 ارائه خواهند نمود.

5- شرکت کشتیرانی والفجر موظف است تا در پایان هر ماه اسناد و مدارک لازم شامل صورت وضعیت و تائیدهای لازم از سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر انجام سفر و همچنین نوع کالاهای صادره و اسامی صادرکنندگان مربوطه جهت تسویه حساب و دریافت یارانه به کارگروه تحویل نماید.

ب) استمرار برقراری مسیر منظم کشتیرانی توسط شرکت کشتیرانی خزر در دریای خزر

بندهای 7 و 9 صورتجلسه شماره 1 کارگروه به شکل زیر اصلاح می شود:

1- در ازای هر سفر به مقصد آستاراخان یارانه ای معادل مبلغ 30000 ( سی هزار ) دلار و به ازای هر سفر به مقصد آکتائو یارانه ای معادل 25000 ( بیست و پنج هزار دلار ) از محل منابع در اختیار کارگروه به شرکت کشترانی خزر اختصاص خواهد یافت.

2- شرکت کشتیرانی خزر موظف است تا در طول دوره اعتبار این مصوبه کرایه هر تن بار صادراتی را در سطح 21 دلار برای آکتائو و 27 دلار برای آستاراخان تثبیت نماید.

همچنین تاکید می گردد.

سایر بندهای صورتجلسه فوق الذکر تا پایان مدت تعیین شده ، از اعتبار برخوردار می باشند.

اعضای کارگروه : مهدی غضنفری - محمد نهاوندیان - محمد حسین داجمر

حاضرین در جلسه : کیومرث فتح اله کرمانشاهی - جمشید خلیلی - لطف اله سعیدی - غلامحسین گل پرور