نوع قانون ساير
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1386/02/09
شماره قانون 754
عنوان قانون بلامانع بودن تبدیل ثبت سفارش کلیه مواردی که عملیات ارزی آنها در بانک سپه دچار محدودیت گردیده
متن کامل قانون:
با ابلاغیه شماره 754 مورخ 5/2/86 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این پس کلیه موارد ثبت سفارش و گشایش اعتبار شده که عملیات ارزی آنها در بانک سپه دچار محدودیت گردیده است، به حالت بدون انتقال ارز از نظر اداره کل مقررات صادرات و واردات بلامانع است.