نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/06/29
شماره قانون 35300/?35404??
عنوان قانون تمدید قرارداد خرید خدمت کارکنان تعزیرات حکومتی گندم ، آرد و نان استان ها در سقف سهمیه تعین شده قبلی
متن کامل قانون:
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/6/85 بنا به پیشنهاد شماره 24/2/1/73738 مورخ 4/6/85 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : 1-قرارداد خرید خدمت کارکنان تعزیرات حکومتی گندم ، آرد و نان استان ها در سقف سهمیه تعین شده قبلی برای سال 85 تمدید می گردد. 2- کارگروهی متشکل از معاون بین الملل و هماهنگی امور اقتصادی استانداری های وزارت کشور ( رئیس ) ، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ( معاون وزیر بازرگانی ) و معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنمه ریزی کشور ظرف شش ماه نسبت به اصلاح نظام نظارتی خرید ، توزیع و مصرف گندم ، آرد و نان و تعیین تکلیف کارکنان تعزیرات حکومتی گندم ، ارد و نان اقدام و نتیجه توسط سازمان مدیریتو برنامه ریزی کشور جهت اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ گردد. این مصوبه در تاریخ 29/6/1385و با شماره 35300/ت35404هـ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.